Usługi księgowe

Każdy przedsiębiorca wie, że prowadzenie własnej działalności wiąże się z szeregiem działań wymagających uwzględnienia w księgowości. AM-mix oferuje prowadzenie księgowości dla firm, pracujemy z uwzględnieniem wszystkich wymogów prawnych, odciążając Klienta w kwestii uciążliwych i pracochłonnych formalności. Zajmiemy się np. księgowaniem faktur, on zaś skupia się na realizowaniu strategii rozwojowych swojej firmy.

Zatrudniamy najlepszych księgowych, którzy wesprą prowadzenie firmy. Działamy szybko i sprawnie, co przekłada się na efektywność całego przedsiębiorstwa. Nie tylko obliczamy podatki, lecz także skupiamy się na zapewnieniu płynności finansowej naszym Klientom. Przeprowadzimy analizę finansową i ocenę rentowności.

Rodzaje prowadzonej księgowości

Zajmiemy się księgowością w formie ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zakres usług księgowych firmy AM-mix obejmuje:

  • kartę podatkową – jest to jedna z najprostszych metod opodatkowania działalności gospodarczej: firma opłaca stałą kwotę podatku bez względu na wartość przychodów. Szczególnie polecana dla małych przedsiębiorstw. Nie wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  • rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego – forma opodatkowania podatkiem dochodowym. Podatek jest opłacany od przychodu, bez możliwości pomniejszenia go o koszty jego uzyskania – zatem nie są one uwzględniane.
  • prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPiR) – dotyczy przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych bądź odprowadzają podatek liniowy.
    W księdze tej ewidencjonuje się przychody i rozchody, ustala się dochód podlegający opodatkowaniu, podstawę opodatkowania, a także wysokość podatku za dany rok.
  • ewidencja środków trwałych – za jej pomocą rejestruje się zakupione środki trwałe
    i wartości niematerialne oraz prawne. Umożliwia to prowadzenie działalności gospodarczej.
  • roczne rozliczanie działalności – czyli roczne rozliczenie PIT.
  • przygotowywanie sprawozdań finansowych.

 

kobieta licząca na kalkulatorze