Obsługa kadrowa

Podkreśliliśmy już fakt, że kadra pracownicza stanowi fundament każdego przedsiębiorstwa. Trzeba zatem odpowiednio o niego zadbać, jednak często brakuje czasu na formalności z tym związane. Korzystanie z pomocy podmiotów zewnętrznych jest dla firm bardzo opłacalne, ponieważ pozwala obniżyć koszty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. AM-mix zapewnia wsparcie w zarządzaniu tymi sprawamipełną administrację kadrową. Dzięki nam kwestie te nie będą przysparzały problemów, gdyż zapewnimy ich specjalistyczną obsługę.

Biorąc pod uwagę specyfikę działalności prowadzonej przez naszego Klienta oraz jego potrzeby, możemy zaoferować takie usługi, jak sporządzanie umów o pracę w oparciu o przepisy obowiązującego prawa. Oprócz tego AM-mix zajmie się:

  • prowadzeniem rejestru badań lekarskich, szkoleń bhp, organizacją badań lekarskich;
  • ustalaniem czasu trwania urlopu, prowadzeniem kart urlopowych; sporządzaniem planu urlopów pracowniczych;
  • prowadzeniem dokumentacji kadrowej zgodnie z przepisami prawa pracy, 
  • prowadzeniem dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudniania;
  • sporządzaniem umów cywilno­prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło);
  • ewidencjonowaniem nieobecności w pracy – ewidencja czasu pracy;
  • przygotowywaniem świadectw pracy;
  • przygotowywaniem wniosków o emeryturę, rentę.

 

kobieta rozmawiająca przez telefon