Doradztwo podatkowe

Firma AM-mix specjalizuje się również w doradztwie podatkowym. Prawo ich dotyczące nie jest stałe, ciągle się zmienia. Jako doświadczone biuro rachunkowe jesteśmy na bieżąco
z każdą zmianą przepisów
. Zapewniamy naszym Klientom profesjonalne doradztwo, które pomoże rozwiązać problemy wynikające ze stale zmieniających się regulacji podatkowych. Od kilku lat efektywnie zarządzamy kwestiami podatkowymi – dzięki odpowiedniej optymalizacji nasi Klienci płacą podatki dostosowane do możliwości firmy. Wszystkie działania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Nasza firma ochroni też interesy Klienta w przypadku sporu z urzędem, w którym często szanse są obu stron nierówne. W ramach naszych usług oferujemy:

  • optymalizację podatkową – pojęcie odnosi się do działań podejmowanych w celu ograniczenia obciążeń podatkowych. Czynności te prowadzą do zmniejszenia wysokości podatków tak, aby ich kwota mieściła się w normach prawa i jednocześnie była najkorzystniejsza dla podatnika. Bardzo ważną kwestią jest zaplanowanie działań. AM-mix przeprowadzi optymalizację bez ryzyka – Klient nie będzie musiał płacić większej kwoty niż wymagana. 
  • rozrachunki publicznoprawne – wszelkie należności wobec takich organizacji publicznoprawnych, jak ZUS, US, izby skarbowe czy urzędy celne. Są to m.in. rozliczenia z ZUS (składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zasiłki), opłaty celne, podatki od nieruchomości, akcyzy, opłaty skarbowe.
  • pomoc w sporządzeniu deklaracji podatkowych.

 

damska dłoń rysująca wykresy